PROVA-1200交直流钳形表-泰纳电子科技有限公司 										交直流钳形表
PROVA-1200

交直流钳形表

Product Features
 • 精密准确的电流量测
 • 1200A 交流/直流电流量测
 • 电流模拟输出可接到示波器观察波形或记录器
 • DCA按键归零
 • 钩部直径︰23 mm
 • 大型3 3/4 位LCD显示
 • 快速模拟显示 (20次/秒)
 • 频率测量
 • 最大/最小值, 读值锁定
 • 单旋钮操作
交直流钳形表产品介绍
 • 精密准确的电流量测
 • 1200A 交流/直流电流量测
 • 电流模拟输出可接到示波器观察波形或记录器
 • DCA按键归零
 • 钩部直径︰23 mm
 • 大型3 3/4 位LCD显示
 • 快速模拟显示 (20次/秒)
 • 频率测量
 • 最大/最小值, 读值锁定
 • 单旋钮操作

 

电器规格: (23±5)

直流电流

范围

分辨率

误差

过载保护

0-400A

0.1A

±2.0%±3dgts

DC 600A

0-1200A

1A

±2.0%±3dgts

DC 2000A

交流电流

 

 

误差

过载保护

范围

分辨率

50/60 Hz

40 - 400Hz

 

0-400A

0.1A

±2.0%±3dgts

±3.0%±4dgts

AC 600A

0-1200A

1A

±2.0%±3dgts

±3.0%±4dgts

AC 2000A

模拟输出

范围

输出

误差

DCA 0-400A

DC 1mV/A

±2.0%±0.3A

 

DCA 0-1200A

DC 0.1mV/A

±2.0%±0.3A

 

ACA 0-400A

AC 1mV/A

±2.0%±0.3A

(50/60Hz)

ACA 0-1200A

AC 0.1mV/A

±2.0%±3A

(50/60Hz)

ACA 0-400A

AC 1mV/A

±3.0%±0.4A

(40-400Hz)

ACA 0-1200A

AC 0.1mV/A

±3.0%±4A

(40-400Hz)

一般规格︰

钩部尺寸:

最大约23mm

电池:

3号AA,1.5V x 2

显示:

3 3/4 LCD 带模拟线段图

范围选择:

手动

过载警示:

最左边一位数字闪动

消耗电流:

约10 mA

低电源显示:

自动关机:

开机后30分钟

取样率:

每秒2次(数字)

每秒20次(模拟线段图)

工作温度:

-10C ~ 50C

工作湿度:

小于85%(相对湿度)

量测高度:

最高2000公尺

储存温度:

-20C ~ 60C

储存湿度:

小于75%(相对湿度)

尺寸:

183 (长) x 63.6 (宽) x 35.6 (高) mm

7.2" (长) x 2.5" (宽) x 1.4" (高)

重量:

190公克 (含电池)

附件:

皮袋 x 1

说明书 x 1

1.5V 电池 x 2