TES-3010+3012交流钳表-泰纳电子科技有限公司 


										交流钳表
TES-3010+3012

交流钳表

Product Features
 • ACA: 20A, 200A, 600A
 • 導通測試
 • 峰值鎖定
 • 讀值鎖定
 • 二極體檢測
交流钳表产品介绍
 • ACA: 20A, 200A, 600A
 • 導通測試
 • 峰值鎖定
 • 讀值鎖定
 • 二極體檢測

"

交流钳表TES-3010/3012特点

 • ACA: 20A, 200A, 600A
 • 导通测试
 • 峰值锁定
 • 读值锁定
 • 二极管检测

交流钳表TES-3010/3012规格

 

电压 (AC/DC)
檔位
准 确 度
分辨率
输入阻抗
过载保护
DC - 1000V
AC - 200V/750V
DC - 0.8% rdg + 2 dgts
AC - 1.2% rdg + 3 dgts
1V(DC); 100mV (AC)
10MΩ
DC1100V & AC800V
电流 (AC)
檔位
准 确 度
分辨率
过载保护
20/200/600A
(1000A for TES-3012)
2% rdg + 5 dgts
(50/60 Hz)
10mA
1000A
电阻
檔位
准 确 度
分辨率
过载保护
最大开路电压
200Ω/20KΩ
1% rdg + 2 dgts
100mΩ
350V DC/AC
(Also for continuity & Diode)
3.5V, 0.3V
导通测试
动作范围
最大开路电压
二极管
最大开路电流
100Ω以下
3.5V
100mV100mV
1.5mA
频率(Hz)
檔位
准 确 度
分辨率
最大输入灵敏度
最大允许电压
2KHz
1% rdg + 2 dgts
1Hz
100mV
350Vrms
峰值锁定测量 (23℃± 5℃<80%R.H.)
电流 (AC)
檔位
准 确 度
分辨率
过载保护
20/200/600A(1000A)
2% rdg + 10 dgts
10mA
1000A
电压 (AC)
檔位
准 确 度
分辨率
输入阻抗
过载保护
200/750V
1.5% rdg + 8 dgts
100mV
10MΩ
DC1100V & AC800V
一般规格
显示
3-1/2位液晶显示,最大读值 1999
电源
one 9V battery
尺寸
208mm(L)x65mm(W)x31mm(H)
重量
330g
附件
皮套,测试棒,电池,使用说明书

 

"

上一个产品:无下一个产品:交/直流钳表